Artikel

Geavanceerde kalvermat

De eerste twee weken van hun leven zijn kalveren erg kwetsbaar. Kalveren die in het begin een slechte start maken, houden ook later in de keten een achterstand in groei. Daarom is optimale zorg en aandacht voor de kalveren in de beginperiode erg belangrijk.

Om de keten te kunnen optimaliseren, doet een partner in dit project onderzoek naar manieren waarop melkveehouders jonge kalveren beter kunnen monitoren en naar onderzoek wat het beste is voor de kalveren zelf. De voorkeur van een kalf voor bepaalde vormgeving van de huisvesting kan hierin een belangrijke rol spelen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in natuurlijke voorkeuren voor kalveren voor een bepaalde vormgeving van de huisvesting waarin zij leven. Heeft dit mogelijk te maken met de voorkeur van kalveren als we naar hun gedrag kijken onder meer natuurlijke omstandigheden?

Om dit te onderzoeken wordt literatuurstudie gedaan en een voorkeurstest uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat de vormgeving van de omgeving praktisch is ingericht, hygiënisch is (goed kan worden schoon gemaakt) en bijdraagt aan een verbeterd welzijn van kalf waardoor het dier uiteindelijk weerbaarder is.