Technische toepassingen bij het weren van reigers

In 2015 is een proef opgezet om de mogelijkheden met betrekking tot het opkweken van Graskarpers en Schubkarpers te onderzoeken. Na een half jaar bleken geen vissen in de sloten over te zijn. De exacte oorzaak was onbekend maar het was wel duidelijk dat de dieren beschermd moeten worden.

De verdwijning van de karpers is de aanleiding geweest om een verkennende studie uit te laten voeren naar mogelijke oplossingen voor het predatieprobleem.

Het doel van dit project is om succesvolle opkweek van uitgezette vissen in de sloten van de Westelijke Veenweiden mogelijk te maken.

Het beschermen van vis kan op diverse manieren bewerkstelligd worden. De beschermmethodes zijn gebaseerd op vier basis principes: Het verminderen van de zichtbaarheid van vissen, het wegnemen van visplekken, actieve visbescherming en het weghouden van predatoren bij het water. Verdeeld over de vier basisprincipes zijn 24 beschermtechnieken uitgewerkt.

Eerst zijn alle methodes op criteria gescoord zoals  duurzaamheid, ecologisch effect, waterkwaliteit en gewenning van de predator. Daarna is voor natuurgebieden en sloten met een dubbeldoel extra rekening gehouden met de criteria: bereikbaarheid van het water voor andere dieren en ethische verantwoording.

Voor visvijvers is rekening gehouden met het extra criteria: zicht in het water, bevisbaarheid en uiterlijk. Voor natuurgebieden en sloten met een dubbeldoel is het gebruik van schuilplaatsen de beste optie. Ook lijken algen, net, draad en gebruik van mist in combinatie met planten geschikt. Voor visvijvers lijkt de meest geschikte methode het net. Ook scoren de natuurlijke schuilmethode, het luchtkanon met sensor, straalwater en de beheersmaatregel hoog.