Voorbeeldprojecten

Onderstaand enkele voorbeelden van recent uitgevoerde projecten of projecten die op dit moment in uitvoering zijn. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn de projecten beschreven zonder de namen van de bedrijven te noemen.

Herformuleren van voedingsmiddelen

Met het oog op een gezonder productenaanbod is een methodiek ontwikkeld voor het herformuleren van voedingsmiddelen. Hiermee wordt het gebruik van minder zout, verzadigd vet, suiker en energie bevorderd. Deze methodiek is en wordt getoetst en geëvalueerd bij een aantal food bedrijven, vooral bij fabrikanten van bakkerij- en zoetwaren, vleesproducten en convenience producten. Dit levert bevestiging van de methodiek en nieuwe inzichten op. 

Korte voedselketens

Het doel van de projecten op het focus thema “de kortste voedselketens” is transparantie in de keten en het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Hierbij wordt ingespeeld op de behoeften van de consument, zoals vers, gezond, gemak, authentiek en regionale producten. Dit leidt tot nieuwe business modellen, met toegevoegde waarde voor de bedrijven. Naast het resultaat in euro’s is hierbij ook maatschappelijk ondernemerschap van belang. 

Moderne conservering

Voor een toeleverancier van productieapparatuur voor de vleessector wordt onderzoek gedaan naar moderne conserveringstechnieken, als mogelijk alternatief voor bestaande technieken die voornamelijk gebaseerd zijn op hittebehandeling. Voedselveiligheid blijft hierbij uiteraard voorop staan. Maar er wordt ook gestreefd naar een verlenging van de houdbaarheid, verbetering van de producteigenschappen en optimalisatie van het productierendement.