Stimuleringsvoucher

Stimuleringsvoucher ondersteunt KCNL-partners in aanvraag grote subsidies

Van 28 januari tot 28 februari 2019 kunnen KCNL-partners een Stimuleringsvoucher aanvragen. Dit is financiële ondersteuning om een grote subsidieaanvraag te kunnen formuleren, zoals voor RIF, POP3 bijv. LEADER, NWO/SIA, EFRO, Interreg, (Europese) en/of andere onderzoeksprojecten en subsidietrajecten.

De voucher is bedoeld voor strategische partners van het KCNL, die in een consortium met groene mbo- of hbo-instellingen een groot project willen realiseren. De bijdrage bedraagt maximaal € 10.000 per voucher, en er is in totaal € 50.000 beschikbaar.

Op 18 maart horen aanvragers of hun voucher wordt toegekend.

_________________________________________________

Aanvragen kan via dit formulier:

U kunt deze indienen bij een van onze business developers

_________________________________________________

Details van de Stimuleringsvoucher

Doel voucher

De voucher biedt financiële ondersteuning voor het schrijven van een grotere subsidieaanvraag, oftewel voor de formulering van bijvoorbeeld RIF, POP3 bijv. LEADER, NWO/SIA, EFRO, Interreg, (Europese) en/of andere onderzoeksprojecten en subsidietrajecten.

Beschikbaar budget regeling

 • Binnen de regeling is € 50.000 aan totaal budget beschikbaar.
 • De maximale bijdrage per voucher bedraagt € 10.000.
 • Er wordt maximaal 1 voucher per strategische partner als hoofdaanvrager / penvoerder per jaar toegekend.

 

Geldigheidsduur regeling

De regeling is vanaf 28 januari 2019 open en sluit op 28 februari 2019.

De beschikking voor de voucheraanvraag volgt in principe op 18 maart 2019.

Indien blijkt dat de regeling nog niet is uitgeput volgt er een tweede ronde. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden, met de uitzondering dat een penvoerende onderwijsinstelling, die al een voucher toegekend heeft gekregen, nogmaals een voucheraanvraag mag indienen. Dit zal begin april bekend gemaakt worden.

 

Wie kan een voucher aanvragen?

De voucheraanvraag moet gezamenlijk ingediend worden door een consortium bestaande uit:

 • een mbo én hbo groene publiek bekostigde onderwijsinstellingen, zijnde strategische partners van het KCNL (maximaal 1 voucher per strategische partner als hoofdaanvrager / penvoerder per jaar);
 • minimaal één strategische partner van het KCNL uit het werkveld is onderdeel van het consortium.

 

Voorwaarden

 • Penvoerder van de voucheraanvraag en de daaropvolgende grotere subsidieaanvraag moet een mbo (AOC) of hbo (HAO) onderwijsinstelling én strategische partner van het KCNL zijn;
 • Binnen de projectactiviteit van de subsidieaanvraag staat de missie en de strategische visie van het KCNL centraal;
 • De leden van het consortium van de voucheraanvraag dienen ook deel van het consortium van de subsidieaanvraag te zijn;
 • Werkveldbijdrage in kind of in cash is een pre;
 • Het is een pre als de aanvraag voor deze voucher voortborduurt op een eerder KCNL project;
 • Het KCNL wordt in het consortium meegenomen voor coördinatie van de kennisdeling.

 

Hoe voucher aanvragen?

De voucher kan worden aangevraagd door dit ingevulde aanvraagformulier via een van de business developers van het KCNL in te dienen. Een aanvraag legt u vast op het aanvraagformulier. De volledige aanvraag mag maximaal 5 A4 beslaan.

 

Geldigheidsduur voucher

Een voucher is 4 maanden geldig vanaf de dag van toekenning. In overleg kan hiervan afgeweken worden, afhankelijk van de deadline van de in te dienen subsidieaanvraag. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moeten binnen deze 4 maanden plaatsvinden. Een voucher is niet overdraagbaar.

 

Financiële voorwaarden

 • De maximale bijdrage bedraagt 10.000 euro.
 • De voucher is niet bedoeld voor het inhuren van extern advies.
 • 70% van het aangevraagde bedrag wordt na ontvangst van een bewijs van indiening en ontvankelijkheid van de subsidieaanvraag, overgemaakt. Bewijstukken van betalingen c.q. onderliggende relevante belegstukken, zoals afgetekende urenstaten, kopieën van facturen, en/of betaalbewijzen moeten worden toegevoegd. Dit dient uiterlijk 2 maanden na indiening van de subsidieaanvraag bij het KCNL te worden ingeleverd.
 • Na ontvangst door het KCNL van een kopie van de formele beschikking van de subsidieaanvraag wordt de resterende 30% overgemaakt. Deze beschikking dient uiterlijk 2 maanden na ontvangst te worden ingeleverd. Edoch, uiterlijk 6 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag wordt de resterende 30% overgemaakt.