Organisatie

Stuurgroep

Het Kenniscentrum wordt aangestuurd door een stuurgroep waar een vertegenwoordiging van onderwijs-/ kennisinstellingen en werkveld zitting in heeft.
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Kenniscentrum, het bereiken van de beoogde resultaten en de onderlinge samenwerking tussen partners.

Ans Christophe

lid College van Bestuur, Citaverde

Alex Datema

voorzitter, BoerenNatuur.nl

Egbert Roozen

directeur, Branchevereniging VHG

Evelyne van Dongen

programmamanager, KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

Hank Bartelink

directeur, Landschappen NL

Jan Lourens

directeur, Waterschap Rijn en IJssel

Peter van Dongen

voorzitter College van Bestuur, Van Hall Larenstein

Rien van Tilburg

voorzitter College van Bestuur, Clusius College

Gerard van Oosten

Directeur Agri, Food & Life Sciences, Hogeschool Inholland

Kernteam

In het kernteam wordt de uitvoering van het beleid vormgegeven, worden de projecten en onderzoeksprogramma’s aangejaagd, beoordeeld en aangestuurd, wordt de aansluiting met het onderwijs gefaciliteerd en in samenspraak met de partners gekeken welke vormen van branding en communicatie kunnen worden ingezet. Tevens worden de bedrijfsvoeringstaken (administratie, financiën, communicatie, etc.) gecoördineerd.

Programmamanagement

Evelyne van Dongen, Programmamanager KCNL

tel. 06 1050 5037

Business Developers

Brecht Caspers

Provincies Gelderland en Overijssel

tel. 06 5090 8462

Willem Kemmers

Provincies Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht (Groene Hart)

tel. 06 2944 7560

Ger van Laak

Provincies Limburg en Noord-Brabant

tel. 06 5180 2230

Roos van Maanen

Metropoolregio Amsterdam

tel. 06 1445 4134

Rosemarie Slobbe

Provincies Noord-Holland en Flevoland

tel. 06 5517 1116

Pieter van der Werff

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe

tel. 06 5129 2559

Ondersteuning

Jimmie Slijkhuis, Secretaris

tel. 026 369 5701

Marco Gort, Finance & Control

tel. 06 2520 6688

Ineke Hoogland, Secretariële ondersteuning

tel. 026 369 5820