Projecten

Het KCNL faciliteert projecten op de thema's duurzame stad en maatschappelijk natuurbeheer.

Ook kunt u projecten opzoeken en indienen rond de volgende onderwerpen:

Agrarisch natuurbeheer
Agro-ecologie
Biodiversiteit
Burgerparticipatie
Circulaire economie
Duurzaam bosbeheer
Duurzaam groenbeheer
Duurzaam vergroenen
Duurzaam waterbeheer
Duurzame mobiliteit
Ecosyteemdiensten
Ecotoerisme
Gebiedsontwikkeling
Hittestress
Kennisuitwisseling
Klimaatadapatie
Klimaatbestendig
Klimaatinnovaties
Klimaatstress
Klimaattoets
Klimaatverandering
Landschapsbeheer
Leefbaarheid
Lesmateriaal
Natte teelten
Natuurbeheer
Natuurbeleving
Natuurinclusieve landbouw
Onderwijsagenda
Onderzoeksagenda
Onderzoeksmethoden
Recreatie
Restwarmte
Ruimtelijke adaptatie
Stad-land
Stadslandbouw
Stadsnatuur
Toekomstbestendig
Urban green
Verdienmodellen
Vergroenen van de stad