Biodiversiteit - projecten

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving faciliteert projecten rond biodiversiteit. Start uw project op of bekijk onze huidige projecten rond biodiversiteit.

Biodiversiteit is een maat voor de verscheidenheid aan planten- en diersoorten, maar ook andere levensvormen (schimmels, bacteriën, enz) in een ecosysteem, regio of op de hele aarde. Het geeft een indicatie van hoe gezond een ecosysteem is.

Het KCNL faciliteert projecten rond het onderwerp biodiversiteit. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten biodiversiteit

Wilt u een project opstarten rond biodiversiteit, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten biodiversiteit

Binnen het KCNL lopen al vele projecten rond biodiversiteit:

• Brabantse Kennisagenda Natuur en Samenleving
• Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw
• Integrale monitoring van begrazing in de Noorwaard
• Kruidenrijk grasland Noord-Holland
• Samen voor bijen
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda
• Studie Polder Middelburg en Tempelpolder
• Tata Eiland
Vruchtgebruik: fruit in de openbare ruimte