Onderwijsagenda - projecten

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) faciliteert projecten rond de onderwijsagenda. U kunt zelf een project opstarten rond dit onderwerp of meer lezen over een van de huidige projecten.

Het KCNL faciliteert projecten waarin de onderwijsagenda een rol speelt. Deze zijn altijd op basis van een samenwerking met meerwaarde tussen de 4 O's: Onderwijs (met name hbo en mbo), Onderzoek, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties.

Nieuwe projecten onderwijsagenda

Wilt u een project opstarten rond dit onderwerp, in samenwerking met onder andere hbo en mbo?

Kijk dan op Projectaanvraag.

Huidige projecten onderwijsagenda

Binnen het KCNL lopen al diverse projecten rond dit onderwerp:

• Gebiedsagenda Vechtdal
Groene Hart Academie 2.0
Samen voor bijen
• Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda