Partners

De Centres of Expertise op het gebied van Agro, Food en Leefomgeving hebben een gezamenlijke basis in de vier groene HBO-instellingen:

Hogeschool Van Hall Larenstein heeft haar onderzoek georganiseerd via lectoraten op de drie domeinen Food and Dairy, Animals and Business en Delta Areas and Resources op de locaties Velp en Leeuwarden. Hogeschool Van Hall Larenstein is binnen het groene domein penvoerder van het CoE Agrodier en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving.
Aeres Hogeschool heeft haar onderzoek verdeeld over drie faculteiten. De faculteit in Dronten heeft haar Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen en is van daar uit penvoerder van het CoE Open Teelten.
HAS Hogeschool werkt op verschillende manieren aan kennisontwikkeling, onder meer via haar lectoraten en als penvoerder van de CoE Food en CoE Greenports.
Inholland heeft voert onderzoek uit op een groot aantal domeinen. Binnen het domein agri, food en life sciences in Delft is Inholland partner in alle groene CoE’s en vertegenwoordigt bestuurlijk de groene hbo-instellingen in het Centrum voor Biobased Economy.