Nieuws

Afstudeerder schrijft verkennende recreatievisie Noordwaard

Gepubliceerd op
7 juni 2019

Deze visie vormt de basis voor de officiële recreatievisie voor de Noordwaard, onderdeel van de Biesbosch.

Uit de samenvatting van de scriptie:

Belangrijkste mensenwensen- en meningen zijn: meer horeca, sanitair, betere doorstroom Bandijk, rustplekken en parkeervoorzieningen zijn gewenst. Er is daarnaast draagvlak voor de grote grazers. Bewoners hebben vaker een esthetisch en wildernisnatuurbeeld. Bezoekers hebben vaker een esthetisch en biocentrisch natuurbeeld. De Noordwaard wordt het vaakst gebruikt om te fietsen, rustig te wandelen of tot rust te komen.

De belangrijkste inrichtingrichtlijnen zijn: zorgen voor klein mobiel horeca en afvalcontainers in Biesboschstijl; meer parkeervoorzieningen langs de Bandijk; overweeg recreatiezonering om bezoekersoverlast te verlagen.

De belangrijkste communicatierichtlijnen zijn: betere afstemming met belanghebbenden dat de recreatie extensief zorg voor één integraal website over de Noordwaard.

De kernboodschap van landschap is rust, weidsheid, veel krekenstelsels, bewoning op terpen, bijzondere waterdynamiek en vele vogels. De kernboodschap van natuur is vogeldiversiteit, grote grazers, bevers, reeën, een vrije ruige natuur. De kernboodschap van geschiedenis is eeuwenlange bewoning, terug naar de oorsprong van het Biesbosch, eeuwenlange strijd tegen het water.

De belangrijkste beheerrichtlijnen zijn: overlast en rustbewaking hanteren door regelmatige politie/BOA controle, flitspaaltjes op de Bandijk voor het voorkomen van snelheidsovertredingen.

De visie geeft aan dat het gebied veel potentie heeft voor recreatie. Door rekening te houden met de wensen van belanghebbenden, kan het gebied in een prachtig gebied ontwikkelen waar recreatie, landbouw, natuur en waterveiligheid naast elkaar kunnen bestaan. Uit de discussie blijkt dat het conflicterende Bandijk gebruik door bijna alle partijen als sterk ervaren werd. Oplossingen voor dit probleem conflicteert echter met de belangen van Rijkswaterstaat voor waterveiligheid.

De belangrijkste aanbevelingen zijn: het conflicterende weggebruik en oplossingen bespreken; afstemming bewegwijzering en huisstijl; opheldering over vaarwatergebruik bij Rijkswaterstaat en het ontwikkelen van een recreatiezoneringsplan.

Het hele afstudeerrapport is te vinden op de KCNL-projectpagina van de Noordwaard