Nieuws

Goedbezocht Exponar viert 4 jaar KCNL

Gepubliceerd op
11 oktober 2019

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2019, vierden we 4 jaar KCNL met het Exponar Groen Perspectief. In de ochtend was er de zeer goedbezochte Groene Kenniscarrousel voor studenten en docenten van mbo en hbo, en mensen uit het werkveld. In de middag was er het wervelende seminar Groen Perspectief.

Zie ook het

In de expo presenteerde het KCNL veertig projecten die lopen of inmiddels zijn afgerond, met per project het mooiste wapenfeit, de doelen, de resultaten en de vaak boeiende samenwerkingen.

IMG_1507.JPG

Het Exponar was ook het moment voor de uitreiking van de KCNL Studenten Innovatieprijs. Zie nieuwsbericht Winnaars KCNL Studenten Innovatieprijs.

Groene Kenniscarrousel

Honderden mbo- en hbo-studenten en docenten wilden wel eens weten welke interessante projecten het KCNL de afgelopen jaren heeft gefaciliteerd. Tijdens de Groene Kenniscarrousel konden ze kiezen uit negen interessante workshops, bijvoorbeeld over monitoren met mbo’ers, de energietransitie of voedselbossen. Het varieerde van presentaties over stadsgroen, meedenksessies over zorgterreinen voor dementerenden, een belevingswandeling over het landgoed of een quiz over bijen, tot actief aan de slag met tools om klimaatbestendigheid te toetsen. Na twee workshoprondes smaakten de duurzame frieten uitstekend.

Exponar Groen Perspectief

In de middag zagen mensen van Onderwijs, Ondernemingen, Overheid en (Maatschappelijke) Organisaties – de vier O’s dus –wat er bereikt is in vier jaar KCNL. Zo ontstond in het project Klimaattoets 1.0 een tool waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen. In het project Groene Gezonde Wijk leverde de samenwerking tussen scholen en gemeenten onverwachte resultaten én een mooi nieuw netwerk op. Bijzonder bij-effect was ook de samenwerking tussen hbo- en mbo-studenten, waarin de mbo-studenten serieus mee konden praten, wat ze power en zelfvertrouwen geeft. Over het Weidevogelproject werd de zaal in actie gezet met een Kahoot-quiz.

Bijzonder is zeker het project Holwerd aan Zee. Holwerd kampt met krimp, de toeristen reizen direct door naar Ameland. Met hulp van studenten maakten Holwerders een ambitieus plan om de zee terug te brengen in het dorp. Studenten onderzochten bijvoorbeeld de verzilting, kansen voor het dorp voor bijvoorbeeld toerisme en biodiversiteit. Maar ze brachten ook reuring en zelfbewustzijn naar het dorp.

KCNL geeft vorm aan penta helix

Hoogleraar duurzaam waterbeleid en lector Toine Smits legde uit hoe het KCNL vorm geeft aan niet de tripel helix, zelfs niet de quadrupel helix, maar de penta helix, waarin naast public, private, academia en civil society, ook ruimte is voor sociaal ondernemers. Dat gebeurt onder andere door Living Labs van lectoren in verschillende delen van Nederland, die inmiddels landelijk navolging krijgen.

Tweede groene revolutie

Carin van Huët van de Rabobank vertelde hoe zij als bank, met 85% marktaandeel in de landbouw en de helft van de Nederlandse food-top 300 als klant, leidend willen zijn in een tweede groene revolutie. Kringlooplandbouw is daarbij het uitgangspunt, en een eerlijk inkomen voor de boer. Daaraan moet de hele keten meebetalen, niet alleen de consument.

KCNL-Magazine ‘Innovaties in Stad & Land’

Tot slot reikte een trotse KCNL-stuurgroepvoorzitter Peter van Dongen het jubileummagazine van vier jaar KCNL uit aan vertegenwoordigers van overheid, ondernemingen en onderwijs. Zie KCNL-magazine.

Zie ook het

Foto's: Franka Lelieveld