Artikel

Kennis voor beweiding/duurzame zuivelketen

In het lectoraat beweiding is één van de speerpunten langer en intensiever kunnen beweiden. De achterliggende gedachte is dat dit een positief effect heeft op de kostprijs van de melk en mogelijk de diergezondheid ten goede komt.

Samen met een grote graszaadleverancier is een blok van tien hectare ingezaaid rond de Weidestal van het Aeres landbouwbedrijf met mengsels die later gaan bloeien en dus langer vegetatief en beweidbaar zijn. In deze meerjarige proef wordt gekeken naar de grasgroei, -productie en -opname en worden alle data rondom productie en gezondheid verzameld. Gezien de eerste ervaringen is het niet onwaarschijnlijk dat de proeven verlengd zullen worden.

In deze proeven zijn diverse studenten actief betrokken in hun afstudeerfase.