Praktijkonderzoek veevoeding

Samen met één van de grotere veevoerleveranciers van Nederland is een vijfjarig veevoedingsonderzoek opgezet. In de Flevolandstal van het Aeres landbouwbedrijf zijn twintig RIC (roughage intake containers)-bakken geplaatst en jaarlijks worden er vier voerproeven met het melkvee uitgevoerd.

In samenspraak met de leverancier worden de rantsoenen opgesteld en nieuwe mengsels en voermethoden uitgetest.

De proeven lopen het gehele jaar door en worden door onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten, medewerkers van het landbouwbedrijf en studenten uitgevoerd.

Bijzonder aan deze proeven is dat de gehele dataketen verzameld kan worden van voeropname, gedrag tot en met melkproductie.

Gezien de investeringen die zowel Aeres hogeschool, opdrachtgever als landbouwbedrijf hebben gedaan in dit onderzoek, is besloten afspraken te maken die langer lopen dan de loopduur van het CoE Agrodier. Daarmee wordt een langjarige praktijkonderzoeksrelatie ontwikkeld tussen bedrijf en hogeschool.