Nieuws

Start Kenniswerkplaats Consument, Markt en Ketens

Gepubliceerd op
17 mei 2016

Hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Dit is de kernvraag van veel ondernemers in de tuinbouw en uitgangsmaterialen. Een deel van de oplossing zit aan de marktkant, zoals meer vraag gestuurd produceren en inspelen op consumentenwensen. Daarom slaan het Centre of Expertise Greenports en Topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen (T&U) de handen ineen. Via de nieuwe Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten willen zij het marktgericht denken en handelen van ondernemers in de sector T&U te versterken.

In de Kenniswerkplaats gaan ondernemers aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie. Aan de hand van vragen die ondernemers hebben over consument, markt en ketens worden kennis en inzicht ontwikkeld. Denk hierbij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, marktconcepten, waardeketens, product-marktcombinaties en samenwerkingsmodellen.


De doe-projecten worden uitgevoerd door het Centre of Expertise met inzet van (hbo)studenten en docentonderzoekers, samen met de betrokken ondernemers. Binnen de Kenniswerkplaats Consument, Markt & Keten werken bedrijfsleven en onderwijs samen aan de ontwikkeling en toepassing van kennis.

Voor deze nieuwe samenwerking hebben Topsector T&U en het Centre of Expertise Greenports middelen bij elkaar gevoegd, zodat de drempel om met experimenten te starten zo laag mogelijk is. Er is een budget beschikbaar van € 532.000 in 2016 en 2017. Van de bedrijven wordt verwacht dat ze één derde van het projectbudget bijdragen. Dit kan in cash, maar ook in kind. De projectomvang kan variëren van bijvoorbeeld € 3.000 (eigen bijdrage €1.000) tot €30.000 (eigen bijdrage € 10.000).