Nieuws

Studentenbijdrage Holwerd aan Zee in de krant

Gepubliceerd op
16 mei 2019

Op de expertmeeting op 1 april 2019 in de Kanselarij te Leeuwarden presenteerden diverse groepen van Inholland hun tussenrapportage. Daarover verscheen op 1 mei een mooi artikel in de Nieuwe Dokkumer Courant.

De tekst van het artikel is ook te lezen op de website van Inholland.

Meer over het KCNL-project Vitale kustzones, Holwerd aan Zee