Symposium

Symposium ‘Samen voor Natuur'

Het symposium ‘Samen voor Natuur’ heeft als thema ‘Biodiversiteitsmonitoring door wetenschappers, scholen en burgers’ op vrijdag 29 november 2019 van 12.30 tot 17.15 uur.

Organisator Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum

vr 29 november 2019 12:30 tot 17:15

Locatie Van Hall Larenstein Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Europa, in het bijzonder niet met de insecten. De laatste jaren zijn daar verscheidene alarmerende studies over verschenen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat we eigenlijk nog niet zoveel weten; grote delen van Nederland worden maar zeer beperkt gemonitord en er zijn maar weinig doorlopende reeksen beschikbaar. Daarom komt er steeds meer aandacht voor biomonitoring en wordt er nagedacht over het betrekken van nieuwe groepen mensen om meer waarnemingen te kunnen doen.  

Op deze middag focussen we ons op twee sporen in het monitoren van de biodiversiteit. Het eerste spoor zijn de technische ontwikkelingen in het monitoren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gebruikte methodes? Welke nieuwe technologieën kunnen ingezet worden voor het monitoren? Het tweede spoor is de sociaalmaatschappelijke kant van het monitoren. Hoe betrek je zoveel mogelijk (of de juiste) mensen, zowel burgers als leerlingen op scholen? En kun je mensen ook meer betrekken bij de natuur door ze te laten monitoren? 

Programma:

Inleidingen

  • Trends en verwachtingen t.a.v. biodiversiteit in Europa, door Chris van Swaay, projectleider bij de Vlinderstichting, onder andere van het Landelijk Meetnet Vlinders. 
  • Overzicht van technieken in biodiversiteitsmonitoring: van automatische detectie tot burgerwetenschap, door Margje Voeten, Lector Innovatieve Biomonitoring bij HAS Hogeschool i.s.m. Naturalis 

Workshoprondes

Workshoprondes waarin praktische handvatten voor monitoring besproken en bediscussieerd worden.  

Afsluitende reflectie

van columnist Koos Dijksterhuis, schrijver en columnist van onder andere Trouw.

Samen voor Natuur wordt mede mogelijk gemaakt door het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Chris van Swaay en Margje Voet