Stuurgroep KCNL

Het Kenniscentrum wordt aangestuurd door een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van onderwijs-/ kennisinstellingen en werkveld.
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Kenniscentrum, het bereiken van de beoogde resultaten en de onderlinge samenwerking tussen partners.

Ans Christophe

lid College van Bestuur, Citaverde
Edwin van der Strate
Manager klimaatadaptatie, Tauw BV

Egbert Roozen

directeur, Branchevereniging VHG
Evelyne van Dongen

Hank Bartelink

directeur, Landschappen NL
Peter van Dongen

voorzitter College van Bestuur, Van Hall Larenstein

Rien van Tilburg

voorzitter College van Bestuur, Clusius College
Wilco de Jong

bestuurslid, BoerenNatuur.nl

Wim Athmer

afdelingshoofd Integraal Beleid, Waterschap Rijn en IJssel