Thema's

Thema's en onderwerpen

Het KCNL faciliteert projecten binnen twee thema's:

  • ontwikkelen naar een duurzame stad:
    groen en leefbaar door groene oplossingen/ nature based solutions (speerpunten: klimaatbestendigheid, groene daken, biodiversiteit, circulaire economie, groen en gezondheid)
  • ontwikkelen naar maatschappelijk natuurbeheer: veerkrachtig landschap beheren, beleven en benutten (speerpunten:duurzaam bodembeheer, ecosysteemdiensten, burgerparticipatie en nieuwe technologie in de groene ruimte)
DUURZAME STAD
DUURZAME STAD
MAATSCHAPPELIJK NATUURBEHEER
MAATSCHAPPELIJK NATUURBEHEER

Daarbinnen vallen projecten onder diverse onderwerpen: