Project

Samen voor bijen

Het versterken van de biodiversiteit en vooral de leefomgeving van bestuivers en bijen roept nog veel praktische vragen op. Vaak heeft dit te maken met specifiek regionale omstandigheden zoals omgeving, bodem, gewasteelt, recreatief gebruik van het terrein etc. 'Samen voor bijen' maakt nieuwe kennis beschikbaar voor onderwijs en praktijk.

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Via de website Samen voor bijen en vele studentenonderzoeken (zie in kolom hiernaast) is veel kennis gecreƫerd en verspreid.

__________________________________________________________

In 'Samen voor bijen' worden de kennisvragen opgehaald, beantwoord en met elkaar gedeeld. Zo komt nieuwe kennis op praktisch niveau beschikbaar voor onderwijs en voor medewerkers op uitvoerend niveau. Dit zorgt voor een snellere aanpak en uitvoering van maatregelen om de biodiversiteit aan insecten te versterken.

Vragen bedrijfsleven

Hoe versterk ik de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van mijn attractiepark, zonder dat de bezoekers last hebben van stekende insecten? Welk bloemenmengsel kan ik het beste inzaaien in relatie tot een lange bloeiboog? Welk bloemenmengsel helpt bij dit gewas om ervoor meer natuurlijke vijanden te lokken? Hoe kunnen wij het bermbeheer het beste vormgeven?

Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die het bedrijfsleven het project voorlegt. Door met de projectpartners landelijke kennis op te halen, specialisten in te zetten en veldbijeenkomsten te organiseren, geven we antwoorden op deze vragen. We zullen tot verrassende inzichten komen doordat we met bedrijven en instanties uit veel verschillende sectoren samen aan de slag gaan. Opgedane kennis verspreiden we via masterclasses, praktijknetwerken en natuurlijk via het onderwijs.

Veelzijdige Projectpartners

Bedrijfsleven

Toverland Attractiepark, BTL Nederland (inrichting en beheer stad en landschap), Plattelandscooperatie Peel en Maas (agrarisch collectief, 400 leden), Landschap Horst aan de Maas (beheer landschap), Imkervereniging Horst e.o. en beroepsimkers, Mertens BV (toeleverancier voor agro, tuin en groen).

Onderzoek en advies

Food4Bees, De Vlinderstichting.

Onderwijs

CITAVERDE College, Nordwin College, Van Hall Larenstein (Lectoraat Bijengezondheid).

Bijeenkomst 17 11 2016 Samen voor Bijen.jpg

Inbedding in het onderwijs

Het versterken van de biodiversiteit ten gunste van bestuivers en bijen is een belnagrijk onderwerp voor het onderwijs. Daartoe verwerven docenten uit vmbo, mbo en hbo met ondersteuning van het lectoraat Bijengezondheid kennis op het thema.

Mbo

In het mbo onderwijs worden curricula van het beroepsdeel uit de opleidingen in het Agrocluster en Groene Ruimte aangepast op het thema 'versterken biodiversiteit en bijengezondheid'.
Vanwege de toenemende professionalisering van de imkerhouderij en het belang van professionele bestuiving voor voedselproductie wordt de haalbaarheid van een keuzedeel 'Specialisatie Imkerhouderij' onderzocht. In samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging wordt onderwijsmateriaal toegankelijk gemaakt.

Leven Lang Leren

In het kader van Leven Lang Leren worden nieuwe onderwijsproducten ontwikkeld rondom biodiversiteit, bijengezondheid en gewasverzorging. Tevens wordt een ondersteuningsprogramma voor praktijknetwerken opgezet. Een kennisarrangement 'biodiversiteit, bijengezondheid en natuurlijke vijanden' komt beschikbaar om te implementeren in de kennisbijeenkomsten om de gewasbeschermingslicentie te verlengen.

Tags:

  • kennisuitwisseling
  • biodiversiteit
  • recreatie
  • agrarisch natuurbeheer
  • onderwijsagenda

Samen voor bijen 2.jpg